BESTWISH
By:张文豪    +加关注    粉丝:2
所在地:乌鲁木齐, 中国   
上传时间:12/09/15    最后编辑时间:01/18/16     推荐时间:01/07/16
   835         2         0         0     

客户:新疆天盈集团(宝盈艺术酒店)
网址:http://4652555.71ab.com/
创造年份:2015

描述:此款字体是为宝盈艺术酒店VI设计的标准字体。其logo以禅意的形式表现企业气质,水滴为创意元素,由此延伸出字体。

标签: 企业标准字体 
版权:禁止商业用途,转载请署名。


查看 张文豪 的其他展示        +加关注