bear小熊
By:郭埙    +加关注    粉丝:3
所在地:,     
参加比赛:Hiii Illustration 2014     
   606         0         0         0     

客户:-
网址:-
创造年份: -

描述:看似可爱 实际上充满危险和攻击性的小熊 残忍的现实往往有美好的外衣

标签: bear小熊 
版权:禁止商业用途,转载请署名。

查看 郭埙 的其他参赛作品       +加关注